Member login

Chào mừng bạn đến với Dịch vụ Đặt chỗ Trực tuyến của Sân Golf Châu Đức

Yêu cầu đặt chỗ chơi golf cho cuối tuần và ngày lễ chỉ được nhận vào ngày Mở Booking

Quý khách vui lòng đặt chỗ trước để tránh trường hợp bất tiện khi phải chờ nhân viên sắp xếp giờ chơi. Giờ chơi ngày cuối tuần sẽ được ưu tiên cho Hội Viên của Sân Golf Châu Đức.

Việc giữ trước caddie nhưng không sử dụng vào ngày chơi nếu diễn ra 3 lần, Sân Golf Châu Đức sẽ lưu ý và ngưng cung cấp dịch vụ này tới người chơi.

Dịch vụ chọn trước caddie có tính phí sẽ được nhân viên bộ phận Booking hỗ trợ (khi quý khách đã có giờ chơi được xác nhận) và được thông báo lại trước ngày chơi nếu đặt trước caddie không thành công.

Management